Vilkår og betingelser for 1 måneds Gull-abonnement som blir refakturert til 3 måneders Gull-medlemsskap

1 måneds Gull-medlemsskap gir deg en mulighet til å bruke våre tilleggspakker i denne perioden. Dersom du ikke avbestiller denne medlemsskapsabonnementet før perioden utløper, vil den automatisk omgjøres til vårt 3 månedersabonnement

Dersom du velger å omgjøre ditt 1 månedsabonnement til et 3 måneders Gull-medlemsskap, blir ditt debet/kredittkort automatisk belastet for 3 måneder på slutten av den første måneden, og etter det på slutten av hver 3 månedersperiode frem til du avbestiller.

Alle pakker er gjentatte faktureringsprodukter. Vil tilbyr ikke refusjon på medlemsskaper, men vi avslutter ikke tjenestene dine før fornyingsdato, slik at du alltid vil før maksimal service fra esexhookups.com.