14 dagar Guldmedlemskapsplanen ger dig chanson att använda våra tilläggspaket gratis under den tidsperioden. Om du inte avbryter din medlemskapsplan innan slutet av 14dagarsperioden, så kommer den automatiskt att övergå till vår 3 månaders medlemskapsplan.

Om du väljer 14 dagars Provguldmedlemskapsplanen, så kommer ditt kredit/kontokort att automatiskt faktureras avgiften för 3 månaders medlemskapsplanen när tredagarsperioden avslutats och I slutet av varje tremånadersperiod tills dess du avbryter medlemskapet.

Om du inte skulle vilja ta del av ett 3 månaders medlemskap och inte vill använda våra tilläggspaket längre, så måste du avbryta ditt medlemskap innan 14 dagars Guldmedlemskapet upphör.

Alla paket är återkommande faktureringsprodukter. Vi erbjuder inte återbetalning av medlemskap, men vi kommer inte avbryta tjänsten tidigare än ditt förnyelsedatum, så du får alltid full service av esexhookups.com.